Postbox

The Salaya Sound: กันยายน 2017 — Postbox & Velvet

สวัสดีเดือน 9 เรากลับมาแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนไม่ยอมหยุดตก ทั้ง ๆ ที่เลยหน้าฝนมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ เดือนนี้เป็นอีกเดือนที่วงหน้าเก่าทยอยกันออกเพลงอย่า...