Pae Arak

The Salaya Sound EP. 5 — Arak and the Pisat Band

นั่นแน่ ตกใจล่ะสิ อยู่ดี ๆ ฉีกแนวมาสู่ความอินดี้ขนาดนี้ ขอเกริ่นก่อนว่า พี่เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ เป็นชาวศาลายาอีกคนหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นในปัจจุบัน โดยเป็นศิษย...