Interview

The Salaya Sound EP. 1 — Bomb at Track

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้อ่านทุกท่านสู่ The Salaya Sound ที่เราจะนำท่านไปรู้จักกับวงดนตรีใหม่ ๆ เสียงใหม่ ๆ จากย่านศาลายาที่กำลังเติบโตทางดนตรี มีวงหน้าใหม่ที่...